ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Στόχος της Βιομηχανίας Συσκευασίας Μπαχαρικών ΚΑΓΙΑ είναι να σέβεται τους κανόνες διατροφής του σύγχρονου καταναλωτή. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο επαγγελματισμός των ανθρώπων που με μεράκι εργάζονται για τον καταναλωτή.

  Παράλληλα με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις συσκευασίας και τυποποίησης, το ευαισθητοποιημένο σε θέματα ποιότητας και υγιεινής προσωπικό μας αναπτύσσει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας και επιστεγάζει την αφοσίωση της εταιρίας μας στην ποιότητα.

  Οι συνεχείς χημικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι που υλοποιούνται στα εργαστήρια μας εξασφαλίζουν στον καταναλωτή πραγματικά αγνά προϊόντα άριστης ποιότητας διεθνών προδιαγραφών τα οποία συνοδεύονται πάντα από επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου. Το αυστηρό σύστημα ποιότητας που ακολουθούμε μας επιτρέπει τη συνολική παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από τα πρώτα στάδια και συγκεκριμένα από το στάδιο της εισαγωγής και διαλογής των πρώτων υλών, που γίνονται αποκλειστικά για την εταιρία μας από πιστοποιημένους οίκους του εξωτερικού.

  Για την περαιτέρω εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή, αξιοποιούμε πλήρως τον εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό μας όπου μεταξύ των άλλων διαθέτουμε και ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων.

Όλοι οι εργαζόμενοι στη Βιομηχανία μπαχαρικών ΚΑΓΙΑ δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:
>Στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας
>Στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών μας
>Στην συνεχή βελτίωση της μεθοδολογίας εργασίας μας
>Στην διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων μας
>Στη συνεχή αναζήτηση για διάθεση καινοτόμων προϊόντων
>Στη δέσμευση για διαρκή τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται από τα συστήματα ελέγχου ποιότητας της εταιρίας (ISO 9001)
>Στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του Συστήματος ISO22000

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:
>Την αποτελεσματική διοίκηση βασισμένη σε στοιχεία και επιστημονικές αναλύσεις
>Τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων
>Τη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
>Το διαρκή εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
>Την τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής
>Το σεβασμό στο περιβάλλον
>Τη στόχευση και διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών μας
>Τη διαρκή λήψη διορθωτικών ενεργειών, με αξιολόγηση των παράπονων πελατών.

  Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο στην καλύτερη δυνατή εικόνα της εταιρίας στην αγορά αλλά αποτελούν και ένα αίσθημα ικανοποίησης για όλους εμάς, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Βιομηχανίας Συσκευασίας Μπαχαρικών ΚΑΓΙΑ και σας προσφέρουμε αγνά προϊόντα υψηλής ποιότητας.